آري حقيقت دارد
تو نيستي
من نيستم
ستاره خاموش و غريب
فرشته دلتنگ و سرگردان
حالا کمک کن
تا از ياد نبرم عطررازقي را
بوي ياس،
مستي نرگس،
عطر محمدي 
و چشماني رويايي
در سحرگاه پريشاني ...

سهم من
از آسمان شب
از اينهمه ستاره نوراني
يک شهاب است ،شهابي بس دور از دست
دست نايافتني تر و نوراني تر از تمام ستارگان آسمان...

 

/ 0 نظر / 11 بازدید